Klient biznesowy

  • nadzór nad sprawnym działaniem infrastruktury informatycznej – minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii.
  • pomoc w codziennych pracach realizowanych przez pracowników.
  • analiza potrzeb firmy pod kątem rozwoju informatycznego – profesjonalne doradztwo.
  • dostawa sprzętu i oprogramowania.
  • instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania.
  • modernizacja posiadanego sprzętu.
  • przegląd oraz konserwacja sprzętu informatycznego.